Logo Universiteit Utrecht

10YUP: Waar sta jij over 10 jaar?

Over 10YUP

In het dagelijks leven worden we voortdurend geconfronteerd met allerlei verleidingen. Je wilt bijvoorbeeld graag een paar kilo afvallen, maar je vindt het lastig om die chocoladereep in de kast te laten liggen. Of je moet eigenlijk studeren voor een belangrijke toets, maar je wordt telkens afgeleid door het gezoem van je telefoon, een vriend appt of je af wilt spreken in de stad.

 

Wat willen we onderzoeken?

In 10YUP onderzoeken we hoe jongvolwassenen omgaan met verleidingen, en welke strategieën ze gebruiken om hun doelen te bereiken. Dit noemen we ook wel doenvermogen of zelfcontrole. Ook kijken we welke invloed de omgeving en persoonlijke factoren op doenvermogen hebben en wat de invloed van doenvermogen op gezondheid en welzijn is.

 

Waarom dit onderzoek?

In de periode tussen 16 en 25 jaar leer je om op eigen benen te staan. Je maakt je los van je ouders en opeens moet je zelf allerlei keuzes maken op het gebied van school, werk, relaties, huisvesting en financiën. Deze keuzes kunnen bepalend zijn voor de rest van je leven en kunnen een grote invloed hebben op je gezondheid en welzijn op de langere termijn. Vanuit de samenleving wordt hierin een groot beroep gedaan op zelfredzaamheid. Maar niet iedereen is daar even goed in. Ook kunnen belangrijke levensgebeurtenissen zorgen voor stress, waardoor ons doenvermogen kan afnemen.

De kennis die we opdoen over het doenvermogen van jongvolwassenen en welke factoren daar een rol bij spelen is belangrijk voor het ontwikkelen van een effectief beleid op het gebied van gezondheid en welzijn.

 

Hoe ziet het onderzoek eruit?

We volgen een grote groep jongvolwassenen vanaf 16 jaar gedurende 10 jaar, totdat ze 25 jaar oud zijn. Tijdens deze periode nodigen we deelnemers meerdere keren uit om vragenlijsten in te vullen en taakjes te doen die doenvermogen meten. Vaak kunnen deelnemers de vragenlijsten en taakjes digitaal invullen met behulp van hun mobiele telefoon. Eens in de zoveel tijd worden er ook bijeenkomsten georganiseerd, waarin iedereen bij elkaar komt en we ook metingen zullen doen. De precieze invulling van het onderzoek wordt later bekend gemaakt.

 

Wie mogen er mee doen?

Wij zoeken in totaal 1000 jongeren van 16 jaar oud.