10YUP: Waar sta jij over 10 jaar?

Hoe zit het met jouw privacy?

Laatst bijgewerkt op 21-10-2020

 

Wij zullen zeer zorgvuldig en strikt vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens.

Hoe komen we aan jouw adresgegevens?

Voor bepaalde instituten, zoals de Universiteit Utrecht, is het onder strikte voorwaarden mogelijk om een steekproef op te vragen voor wetenschappelijk onderzoek. Omdat het 10YUP project een maatschappelijk belang dient en geen commerciële doeleinden heeft én het van belang is voor het onderzoek dat de steekproef een goede representatie geeft van alle 16-jarigen in Nederland, hebben wij ervoor gekozen om via deze weg deelnemers te werven voor het onderzoek. Hiervoor zijn wij een overeenkomst aangegaan met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van de overheid (RvIG). Het CBS heeft een steekproef getrokken van 60.000 jongeren van 16 jaar oud afkomstig uit de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. De RvIG heeft vervolgens de adresgegevens van deze jongeren aan ons verschaft onder strikte voorwaarden. Deze adresgegevens zijn via een beveiligde verbinding aan ons verzonden en worden enkel gebruikt om deelnemers voor het 10YUP project te werven. Mocht je besluiten om niet deel te nemen aan het onderzoek, dan worden de persoonsgegevens uiterlijk twee maanden na de start van het onderzoek verwijderd.

 

Wat gebeurt er met jouw gegevens als je mee doet met het onderzoek?

Je kunt mee doen aan het onderzoek door een app te installeren op je telefoon. Meer informatie over de app kun je hier vinden. De allereerste keer dat je de app gaat gebruiken en mee doet met ons onderzoek, vragen wij je om je te registreren in de app. Vervolgens krijg je een bevestigings e-mail met een informatietekst. Wij vragen je om deze tekst goed door te nemen en toestemming te geven voor deelname. Zodra je toestemming hebt gegeven kun je inloggen in de app. Vanaf 16 jaar mag je zelf toestemming geven voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek en heb je geen toestemming van je ouders nodig. De onderzoeksgegevens die we verzamelen worden gecodeerd opgeslagen. Dat betekent dat de persoonsgegevens zoals naam en (e-mail)adres gescheiden van de onderzoeksgegevens worden opgeslagen. Alleen onderzoekers van de Universiteit Utrecht die direct betrokken zijn bij dit onderzoek hebben toegang tot deze persoonsgegevens. De onderzoeksgegevens die gebruikt worden voor data-analyse binnen het onderzoek bevatten geen persoonsgegevens.

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via 10yup@uu.nl of klachtenfunctionaris-fetcsocwet@uu.nl.