10YUP: Waar sta jij over 10 jaar?

Deelnemers

Wat zijn jouw doelen en hoe ga je die bereiken? Daarnaar zijn we benieuwd in het 10YUP onderzoek.

Om je doelen te bereiken moet je allerlei verleidingen in het dagelijks leven weerstaan én moet je in actie komen door een plan te maken en uit te voeren. De capaciteiten die hiervoor nodig zijn noemen we doenvermogen of zelfcontrole.

In 10YUP willen we graag weten welke strategieën je gebruikt om je doelen te behalen. Dit onderzoeken we in een grote groep jong volwassenen (16-25 jaar) die we 10 jaar lang volgen. Op deze manier komen we meer te weten over de invloed van doenvermogen op jouw doelen op de langere termijn en in welke mate doenvermogen kan veranderen over de tijd.

Meer informatie over 10YUP vind je hier.