10YUP: Waar sta jij over 10 jaar?

Informatie voor ouders

Laatst bijgewerkt op 19-10-2020

 

Waar gaat het onderzoek over?

Het 10 Years Up project is een grote studie, waarin we onderzoeken welke doelen jongeren hebben voor de toekomst en welke strategieën ze gebruiken om hun doelen te bereiken. Dit noemen we ook wel doenvermogen of zelfcontrole. Ook kijken we welke invloed de omgeving en persoonlijke factoren op doenvermogen hebben en wat de invloed van doenvermogen op gezondheid en welzijn is.

 

Waarom doen we dit onderzoek?

In de periode tussen 16 en 25 jaar leren mensen om op eigen benen te staan. Er moeten allerlei belangrijke keuzes gemaakt worden op het gebied van school, werk, relaties, huisvesting en financiën. Deze keuzes kunnen bepalend zijn voor de rest van het leven en kunnen een grote invloed hebben op gezondheid en welzijn op de langere termijn. Vanuit de samenleving wordt hierin een groot beroep gedaan op zelfredzaamheid. Maar niet iedereen is daar even goed is. Ook kunnen belangrijke levensgebeurtenissen zorgen voor stress, waardoor ons doenvermogen kan afnemen.

De kennis die we opdoen over het doenvermogen van jongvolwassenen en welke factoren daar een rol bij spelen is belangrijk voor het ontwikkelen van een effectief beleid op het gebied van gezondheid en welzijn.

 

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Je kunt mee doen aan het onderzoek door een app te installeren op je telefoon. Meer informatie over de app kun je hier vinden. De allereerste keer dat je de app gaat gebruiken en mee doet met ons onderzoek, vragen wij je om je te registreren in de app. Vervolgens krijg je een bevestigings e-mail met een informatietekst. Wij vragen je om deze tekst goed door te nemen en toestemming te geven voor deelname. Zodra je toestemming hebt gegeven kun je inloggen in de app. Vanaf 16 jaar mag je zelf toestemming geven voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek en heb je geen toestemming van je ouders nodig.

 

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Uw kind kan mee doen aan het onderzoek door een app te installeren op zijn/haar telefoon. Meer informatie over de app kunt u hier vinden. De allereerste keer dat uw kind de app gaat gebruiken en mee doet met ons onderzoek, vragen wij hen om zich te registreren in de app. Vervolgens krijgen ze een bevestigings e-mail met een informatietekst. Wij vragen hen om deze tekst goed door te nemen en toestemming te geven voor deelname. Zodra de toestemming is gegeven kan uw kind inloggen in de app. Vanaf 16 jaar mogen mensen zelf toestemming geven voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek en is er geen toestemming van de ouders nodig.

De deelnemers vullen gedurende tien jaar lang elke drie maanden een aantal vragenlijsten in via de app. Allereerst geven zij aan welke doelen voor hen gelden en hoe belangrijk en haalbaar ze deze doelen vinden. Vervolgens beantwoorden de deelnemers over hun belangrijkste doel een aantal aanvullende vragen over welke strategieën zij toepassen om hun doel te behalen. Daarnaast zijn we ook geïnteresseerd in de invloed van de omgeving en persoonlijke factoren op doenvermogen en willen we graag weten wat de invloed van doenvermogen op gezondheid en welzijn is. Hierover zullen we iedere drie maanden ook een aantal vragen stellen. Deze vragen zullen elke keer over een ander onderwerp gaan, zoals persoonlijkheid, belangrijke levensgebeurtenissen, hoe mensen in het algemeen tegen de toekomst aankijken, sociale relaties, gezondheid, school, duurzaam gedrag of geluk.

 

Hoe komen we aan de adresgegevens van uw kind?

Voor bepaalde instituten, zoals de Universiteit Utrecht, is het onder strikte voorwaarden mogelijk om een steekproef op te vragen voor wetenschappelijk onderzoek. Omdat het 10YUP project een maatschappelijk belang dient en geen commerciële doeleinden heeft én het van belang is voor het onderzoek dat de steekproef een goede representatie geeft van de algemene bevolking van Nederland, hebben wij ervoor gekozen om via deze weg deelnemers te werven voor het onderzoek. Hiervoor zijn wij een overeenkomst aangegaan met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van de overheid (RvIG). Het CBS heeft een steekproef getrokken van 60.000 jongeren van 16 jaar oud afkomstig uit de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. De RvIG heeft vervolgens de adresgegevens van deze jongeren aan ons verschaft onder strikte voorwaarden. Deze adresgegevens zijn via een beveiligde verbinding aan ons verzonden en worden enkel gebruikt om deelnemers voor het 10YUP project te werven. Mocht je besluiten om niet deel te nemen aan het onderzoek, dan worden de persoonsgegevens uiterlijk twee maanden na de start van het onderzoek verwijderd.

 

Hoe worden de gegevens gebruikt?

De onderzoeksgegevens die we verzamelen worden gecodeerd opgeslagen. Dat betekent dat de persoonsgegevens zoals naam, adres en geboortedatum gescheiden van de onderzoeksgegevens worden opgeslagen. Alleen onderzoekers van de Universiteit Utrecht die direct betrokken zijn bij dit onderzoek hebben toegang tot deze persoonsgegevens. De onderzoeksgegevens die gebruikt worden voor data-analyse binnen het onderzoek bevatten geen persoonsgegevens.

 

Wat levert het op?

Voor de deelnemers aan het onderzoek is dit een unieke kans om bij te dragen aan een langlopend en maatschappelijk relevant onderzoeksproject. De kennis die we met dit onderzoek opdoen is belangrijk voor het ontwikkelen van een effectief beleid op het gebied van gezondheid en welzijn. Deelnemers aan het onderzoek maken ieder jaar kans op verschillende prijzen, zoals cadeaubonnen of airpods. Daarnaast kunnen ze in de app een brief aan hun toekomstige zelf schrijven en in een schatkistje stoppen. Deze kunnen ze dan later terug lezen om te kijken welke van hun toekomstdromen zijn uitgekomen.