10YUP: Waar sta jij over 10 jaar?

10YUP stories

Kan een online oefening van 30 minuten de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren?

Volgens een recente studie, gepubliceerd in Nature, kan dit inderdaad.

Veel jongeren ervaren stress door het gevoel negatief beoordeelt te kunnen worden. Dit is een risico factor voor hun geestelijke gezondheid want het leidt ertoe dat ze zich terug trekken. Nu hebben wetenschapper de nut van een korte online oefening aangetoond om hiermee om te gaan.

Deze oefening informeert over twee principes:

  • Growth mindset: de instelling dat intelligentie ontwikkeld kan worden
  • Stress-can-be-enhancing mindset: de instelling dat de lichamelijke reactie op stress tot optimale prestaties kan aanzetten

In de interventie leren jongeren dat stressvolle gebeurtenissen controleerbaar en nuttig kunnen zijn. Uitdagingen worden gezien een onderdeel van de weg om belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Het ervaren van lichamelijke stressreacties zijn signalen dat je lichaam zich voorbereid om de uitdagingen op te lossen, door bijvoorbeeld zuurstofrijk bloed naar de hersenen en spieren de sturen. De jongeren leren zo om een stressreactie niet als schadelijke te zien maar als iets wat hun helpt hun doelen te bereiken.

Daarna werd er een schrijfoefening gedaan, waar  deelnemers een tijd beschrijven waar ze zich zorgen maakten over een toekomstig stressvol gebeurtenis. Dan moesten ze advies geven aan iemand die een soortgelijke ervaring doormaakt en daarbij de twee mindsets beschrijven waar ze over hadden geleerd.

Er is bij Amerikaanse studenten aangetoond dat deze oefening die allebei de mindsets aanpakt hun welbevinden en  academische prestaties verbeterd en angst vermindert. Maar er werden ook lichamelijk effecten gevonden, bijvoorbeeld lagere cortisol levels.

Hier is een artikel over de studie: A Single, Quick ‘Mindset’ Exercise Protects against Adolescent Stress – Scientific American

Hier is de originele publicatie te lezen: A synergistic mindsets intervention protects adolescents from stress